Naar catalogus Bron: Drug-skenner

Omgaan met een alcoholprobleem > Oriëntatie op alcoholproblemen

Dit boek geeft basisinformatie over drugs, alcohol en verslaving. Het hoofdstuk over alcohol behandelt een korte geschiedenis, de werking van alcohol op het lichaam, risico’s en verslaving.

Omgaan met een drugprobleem > Een oriëntatie op drugs en drugverslaving

Basisinformatie over drugs en drugverslaving. Ook tabak en alcohol horen hier bij.